Thông báo dành cho doanh nghiệp đang sử dụng F@st EBank

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SANG TECHCOMBANK BUSINESS

Nhằm mang tới trải nghiệm số liền mạch, Techcombank trân trọng thông báo chuyển đổi doanh nghiệp đang sử dụng F@st EBank sang nền tảng mới Techcombank Business. Vui lòng tiếp tục sử dụng và theo dõi thông tin chi tiết kế hoạch chuyển đổi của doanh nghiệp trên F@st EBank để đón chờ những trải nghiệm vượt trội cùng Techcombank Business.