Vay vốn lưu động theo món

Vay vốn lưu động theo món

Giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu mua nguyên
vật liệu hoặc hàng hóa không thường xuyên

Giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu mua nguyên vật liệu hoặc hàng hóa không thường xuyên

Nắm bắt cơ hội kinh doanh với lãi suất cạnh tranh

  1. Vay vốn lưu động theo món là giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn không quá 1 năm

  2. Phát sinh ngoài hạn mức của doanh nghiệp như các cơ hội kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc các nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên để mua nguyên vật liệu hoặc hàng hóa

Hồ sơ đăng ký

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ