Các gói dịch vụ thanh toán

Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trong nước

Là dịch vụ thanh toán cho phép KHTC chuyển tiền trên lãnh thổ Việt Nam, theo đó:

  • Người hưởng (là tổ chức và cá nhân) có thể nhận tiền thông qua tài khoản của họ mở tại Techcombank hoặc một ngân hàng khác, hoặc

  • Người hưởng (là cá nhân) có thể nhận tiền mặt tại một CN/PGD của Techcombank hoặc của một ngân hàng khác.

Chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước

Là dịch vụ thanh toán cho phép khách hàng nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản phải nộp NSNN khác của chính khách hàng hoặc của tổ chức khác cho cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan. Các khoản nợ thuế sẽ được tự động đối soát, gạch nợ và thông quan (Thuế/phí hải quan). Dịch vụ bao gồm:

  • Chuyển tiền nộp thuế nội địa và

  • Chuyển tiền nộp thuế hải quan

Thanh toán hóa đơn

Là dịch vụ thanh toán cho phép khách hàng có thể thanh toán các hóa đơn dịch vụ/hàng hóa một cách nhanh chóng trong đó các hóa đơn sẽ được nhà cung cấp ghi nhận và gạch nợ tự động.

Thanh toán lương

Là dịch vụ thanh toán cho phép khách hàng có thể thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho cán bộ nhân viên/ người lao động. Khách hàng có thể trả lương cho cán bộ nhân viên bằng VND hoặc ngoại tệ, tới tài khoản trong nước hoặc nước ngoài.

Chuyển tiền đi nước ngoài

Là dịch vụ thanh toán cho phép KHTC thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho nhà cung cấp, đối tác ra nước ngoài một cách an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý.

Thẻ ghi nợ Techcombank Visa doanh nghiệp

Thẻ ghi nợ quốc tế Techcombank Visa là công cụ quản lý chi tiêu đem đến cho Doanh nghiệp sự Tiện lợi và An toàn. Hơn nữa đây là cơ hội Sinh lời khi thực hiện Giao dịch

Thẻ ghi nợ quốc tế Techcombank Visa là công cụ quản lý chi tiêu đem đến cho Doanh nghiệp sự Tiện lợi và An toàn.

Hơn nữa đây là cơ hội Sinh lời khi thực hiện Giao dịch

Cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu hành trình trải nghiệm của doanh nghiệp tại Techcombank

Mở tài khoản online dễ dàng | Chọn số phú quý | Trọn gói miễn phí