Trái phiếu doanh nghiệp

Tối đa lợi tức từ trái phiếu doanh nghiệp

Tối đa lợi tức từ trái phiếu doanh nghiệp

  1. Techcombank thực hiện nghiệp vụ mua bán các loại Trái phiếu doanh nghiệp với ngành nghề, kỳ hạn, lãi suất, tài sản đảm bảo... đa dạng
  2. Techcombank cũng sẵn sàng hợp tác đầu tư với khách hàng để đầu tư vào Trái phiếu doanh nghiệp, đem lại lợi tức cao hơn cho khách hàng với rủi ro được kiểm soát tốt nhất.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Gia tăng sức mạnh tài chính từ việc tăng tối đa lợi tức từ hoạt động kinh doanh trái phiếu

Doanh nghiệp được tư vấn, hỗ trợ để kiểm soát rủi ro tốt nhất

Điều kiện đối với doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký