Thu hộ tiền mặt tại địa điểm khách hàng chỉ định

chevron_left
chevron_right

Tổng quan dịch vụ

Là dịch vụ mà khách hàng tổ chức ủy nhiệm cho Techcombank thu hộ tiền mặt cho các khoản phải thu của KHTC từ Người nộp tiền tại địa điểm khách hàng chỉ định

Tính năng nổi bật

 

- Loại tiền áp dụng: duy nhất VND
- Thời gian giao dịch: từ 8h sáng – 4h chiều các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 6.
- Hình thức cung cấp sản phẩm: Thu hộ tại địa điểm chỉ định của khách hàng

Lợi ích nổi bật

Giúp doanh nghiệp giảm chi phí và rủi ro trong việc vận hành, quản lý tiền mặt

Điều kiện sử dụng dịch vụ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ