Vay trung dài hạn theo món

Nắm bắt cơ hội kinh doanh với lãi suất cạnh tranh,
Thêm trường vốn, an tâm kinh doanh

Nắm bắt cơ hội kinh doanh với lãi suất cạnh tranh, Thêm trường vốn, an tâm kinh doanh

Thêm trường vốn, an tâm kinh doanh

Cho vay dài hạn, trung hạn theo món là giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hạng mục tài sản đơn lẻ như đầu tư bổ sung, thay thế, cải tạo, làm mới nhằm tăng năng suất, hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu tài chính trung - dài hạn

Để tăng cường, cải tiến công suất, năng lực hoạt động thông qua việc đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, sửa chữa, cải tạo và đầu tư mới

Hỗ trợ vốn vay dài hạn - trung hạn

Tạo ra đòn bẩy kinh tế, khắc phục việc thiếu hụt nguồn vốn dài hạn

Duy trì quyền sở hữu tài sản

So với thuê mua tài chính, tín dụng ngân hàng có lợi thế là khách hàng vẫn duy trì được quyền sở hữu trong thời gian vay vốn

Điều kiện sử dụng đối với Doanh nghiệp

Ngân hàng cấp tín dụng trung dài hạn

Ngân hàng cấp tín dụng trung dài hạn

Ngân hàng cấp tín dụng trung dài hạn theo món nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào TSCĐ của doanh nghiệp. Ví dụ: vay xây dựng, vay mua máy móc thiết bị…

Cung cấp tín dụng theo từng khoản vay

Ngân hàng cung cấp tín dụng theo từng khoản vay riêng lẻ, có mục đích, số tiền, thời hạn rõ ràng

Tín dụng trung và dài hạn có thời hạn trên 1 năm

Các khoản vay đầu tư máy móc thiết bị thường được cấu trúc dưới dạng trả góp

Các khoản vay đầu tư máy móc thiết bị thường được cấu trúc dưới dạng trả góp

Hồ sơ đăng ký

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết. 

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ