Tính năng nổi bật

  • Báo cáo được gửi tự động hàng ngày từ hệ thống tới email KH đăng ký.
  • Báo cáo có định dạng xlsx, bao gồm 06 báo cáo là: Deposit, Debt and Receivables, CASA, Limit, LC, Guarantee.
  • Sổ phụ được ký số bởi TCB theo chuẩn SHA 256.
  • Sổ phụ được mã hóa theo chuẩn OpenPGP. 
  • Khách hàng sẽ nhận được báo cáo ngày hôm trước (ngày T-1) vào đầu ngày làm việc tiếp theo (ngày T)

Lợi ích nổi bật

Phù hợp với các KH nhóm lớn có nhu cầu quản lý kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp.

Tăng trải nghiệm của KH khi nhận sổ phụ tự động qua email đăng ký, triển khai nhanh chóng qua kênh email.

Thông tin báo cáo được bảo mật

Bạn còn thắc mắc?
Hãy để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn