Tài trợ thương mại

Kết nối bền vững chuỗi cung ứng giữa người mua và người bán

  Sản phẩm bao thanh toán bao nội địa


Đặc điểm:

 • Là giải pháp tài trợ sau giao hàng, cho phép Người Bán được chủ động nhận tiền ứng trước dựa trên Khoản phải thu phát sinh với Người Mua.
 • Tỷ lệ ứng trước lên đến 100% giá trị khoản phải thu.
 • Người bán được cấp hạn mức bao thanh toán người bán.

Lợi ích:

 • Rút ngắn thời gian tiền hàng tồn đọng, tăng vòng quay vốn dẫn đến cải thiện thanh khoản.
 • Được tài trợ ứng trước KPT không yêu cầu TSĐB và linh động trong việc sử dụng tiền ứng trước cho mục đích sản xuất kinh doanh.
 • Tăng doanh số bán hàng nhờ chính sách bán hàng trả chậm.

Chiết khấu bộ chứng từ theo LC nội địa

Đặc điểm:

 • Ứng tiền trước cho người thụ hưởng vào/ trước ngày đến hạn thanh toán của bộ chứng từ.

 • Áp dụng cho giao dịch chiết khấu có truy đòi/miễn truy đòi bộ chứng từ theo LC.

 • Tỷ lệ chiết khấu lên đến 100% trị giá BCT.

 • Thời hạn chiết khấu linh hoạt theo loại hình chiết khấu.

 

Lợi ích:

 • Được ứng tiền ngay khi xuất trình BCT phù hợp, tối ưu hóa vốn lưu động, tăng độ thanh khoán của BCT.

 • Chi phí tài chính thấp.

 • Nâng cao khả năng đàm phán của KH dưới hình thức cấp tín dụng trả chậm cho Bên mua.

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ