Tài khoản giữ hộ bất động sản

chevron_left
chevron_right

Tổng quan dịch vụ

  1. Dịch vụ giữ hộ bất động sản là một khoản ký quỹ của bên ký quỹ đặt tại Đại lý giữ hộ (TCB) để chuyển trả cho Chủ đầu tư sau khi hoàn thành các điều kiện hoặc sự kiện trong một khoảng thời gian được thống nhất.
  2. Thỏa thuận giữ hộ được ký bởi Chủ đầu tư, người mua nhà và Đại lý giữ hộ.

Tính năng nổi bật

  • Loại tiền giao dịch: VND.
  • Lãi suất: 0%.
  • Kỳ hạn: có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn.
  • Mục đích chi được kiểm soát theo tiến độ dự án..
  • Truy vấn tài khoản trên Ngân hàng điện tử.

Điều kiện sử dụng dịch vụ

Cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi!