Phát hành bảo lãnh

Nhanh chóng - Dễ dàng - Không lo về phí

chevron_left
chevron_right

Lợi ích vượt trội

Tín dụng siêu dễ dàng

 • Hồ sơ phát hành bảo lãnh đơn giản, phù hợp với đặc thù ngành
 • Tỷ lệ tín chấp cao
 • Kiểm soát tiền tạm ứng đơn giản
 • Đa dạng hình thức phát hành thư bảo lãnh: văn bản/điện tử/qua SWIFT
 • Linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp
 • ✓   Phát hành theo mẫu của Techcombank/doanh nghiệp

  ✓   Bảo lãnh có điều kiện/vô điều kiện

  ✓   Linh hoạt ngôn ngữ, đồng tiền thanh toán

Giao dịch online siêu thuận tiện

 • Phát hành bảo lãnh online siêu tốc chỉ trong 2 giờ
 • Xác thực đơn giản, bảo mật, không cần chữ ký số
 • Không yêu cầu hồ sơ bản cứng
 • Số hóa mẫu thư bảo lãnh phổ biến trên thị trường
 • Dễ dàng tải thư bảo lãnh điện tử trực tiếp trên Techcombank Business
 • Thuận tiện quản lý danh mục bảo lãnh theo từng chủ đầu tư/hợp đồng

Tài chính siêu ưu đãi

 • Phát hành bảo lãnh online siêu tốc chỉ trong 2 giờ
 • Xác thực đơn giản, bảo mật, không cần chữ ký số

Các loại bảo lãnh

Mô tả

Bảo đảm nghĩa vụ tài chính thay cho doanh nghiệp (Bên được bảo lãnh) trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ tài chính cho đối tác (Bên nhận bảo lãnh) khi tham gia dự thầu, chào giá cạnh tranh hoặc các hình thức đấu thầu khác.

 

Lợi ích
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp với đối tác, gia tăng khả năng thắng thầu
 • Được Techcombank tài trợ vốn/phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng sau khi thắng thầu

 

Hình thức phát hành
 • Trực tuyến theo hình thức văn bản hoặc điện tử
 • ại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT
Mô tả

Bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước mà đối tác (Bên nhận bảo lãnh) đã tạm ứng trước cho doanh nghiệp (Bên được bảo lãnh) trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ với đối tác.

 

Lợi ích
 • Giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận được tiền tạm ứng theo quy định của Hợp đồng
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp, hỗ trợ quá trình đàm phán hợp đồng với Đối tác

 

Hình thức phát hành
 • Trực tuyến theo hình thức văn bản hoặc điện tử
 • Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT
Mô tả

Bảo đảm nghĩa vụ tài chính thay cho doanh nghiệp (Bên được bảo lãnh) trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ với đối tác (Bên nhận bảo lãnh) theo hợp đồng đã ký kết (thường liên quan đến giao hàng, thực hiện công trình...)

 

Lợi ích
 • Được tài trợ vốn để thực hiện hợp đồng với đối tác đúng hạn.
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp với đối tác trong việc thực hiện hợp đồng.

 

Hình thức phát hành
 • Trực tuyến theo hình thức văn bản hoặc điện tử
 • Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT
Mô tả

Bảo đảm nghĩa vụ tài chính thay cho doanh nghiệp (Bên được bảo lãnh) trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho đối tác (Bên nhận bảo lãnh).

 

Lợi ích
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm/dịch vụ với đối tác
 • Tối ưu nguồn vốn do không bị đối tác giữ lại khoản tiền thanh toán để bảo đảm cho chất lượng sản phẩm/dịch vụ

 

Hình thức phát hành
 • Trực tuyến theo hình thức văn bản hoặc điện tử
 • Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT
Mô tả

Bảo đảm nghĩa vụ thanh toán thay cho doanh nghiệp (Bên được bảo lãnh) trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán cho đối tác (Bên nhận bảo lãnh).

 

Lợi ích
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đàm phán mua hàng trả chậm từ đối tác

 

Hình thức phát hành
 • Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT
Mô tả

Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi vay và các chi phí liên quan đến khoản vay) thay cho doanh nghiệp (Bên được bảo lãnh) trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ vay đối với đối tác (Bên nhận bảo lãnh).

 

Lợi ích
 • Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn từ đối tác nhanh chóng
 • Gia tăng độ tin cậy của doanh nghiệp với đối tác

 

Hình thức phát hành
 • Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT
Mô tả

Bảo đảm nghĩa vụ nộp thuế của lô hàng nhập khẩu thay cho doanh nghiệp (Bên được bảo lãnh) nếu quá thời hạn nộp thuế mà doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán đủ tiền thuế cho cơ quan thuế.

 

Lợi ích
 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp với các Cơ quan thuế
 • Hỗ trợ doanh nghiệp cân đối nguồn tiền và giảm áp lực thanh toán ngắn hạn
 • Rút ngắn thời gian đọng vốn của doanh nghiệp do triển khai đồng thời với sản phẩm Nộp Ngân sách Nhà nước. Thư bảo lãnh thuế sẽ được giải tỏa ngay khi doanh nghiệp lập lệnh thanh toán tại Techcombank mà không cần chờ đến khi Kho bạc Nhà nước nhận được tiền

 

Hình thức phát hành
 • Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử
Mô tả

Là một hình thức bảo lãnh ngân hàng, theo đó Bên bảo lãnh đối ứng cam kết với Bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Bên bảo lãnh trong trường hợp Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh.
Techcombank có thể đóng vai trò Bên bảo lãnh trực tiếp hoặc Bên bảo lãnh đối ứng.

 

Lợi ích

Giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu đối tác về việc cần một ngân hàng uy tín là Techcombank đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho Bên bảo lãnh trực tiếp

 

Hình thức phát hành

Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT

Mô tả

Gồm các loại bảo lãnh phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, do Techcombank phát hành theo đề nghị của doanh nghiệp ngoài các Bảo lãnh đã nêu trên.

 

Hình thức phát hành

Tại quầy theo hình thức văn bản, điện tử hoặc qua SWIFT

Các bước phát hành bảo lãnh

Chưa có tài khoản doanh nghiệp tại Techcombank?

Mở tài khoản online dễ dàng | Chọn số phú quý | Trọn gói miễn phí