Mask Group (4).png

Vay trung dài hạn theo dự án

Tài chính trọn gói, phát triển vững bền

Tài chính trọn gói, phát triển vững bền

Cho vay dài hạn, trung hạn theo dự án là giải pháp tín dụng đáp ứng các nhu cầu vay vốn trong một dự án đầu tư nhất định của doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trung và dài hạn để tiến hành đầu tư mới, đầu tư mở rộng

  • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trọn gói để thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cả đầu tư vào TSCĐ và TSLĐ ban đầu)

Được hỗ trợ vốn vay dài hạn, trung hạn nhằm tạo ra đòn bẩy tài chính, khắc phục tình trạng thiếu nguồn vốn dài hạn

Được duy trì quyền sở hữu tài sản: So với thuê mua tài chính, tín dụng ngân hàng có lợi thế là khách hàng vẫn duy trì được quyền sở hữu của mình trong thời gian vay vốn

Điều kiện sử dụng đối với Doanh nghiệp và Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ