Thu hộ qua Cổng thanh toán- Payment Gateway

chevron_left
chevron_right

Tính năng nổi bật

- Loại tiền chấp nhận thanh toán:  VND, USD
- Loại thẻ chấp nhận: Visa, MasterCard, JCB, Napas
Hình thức nhận tiền: Techcombank ghi “Có” vào tài khoản VND của Doanh nghiệp với giá trị giao dịch tương ứng.
- Thời gian ghi “Có”:
+ Giao dịch qua thẻ NAPAS: T+1
+ Giao dịch qua thẻ Visa, Masterecard, JCB: 
Trước 17h00: T+1
Sau 17h00: T+2

 

Lợi ích nổi bật

Thu hồi doanh thu an toàn, chính xác qua kết nối tự động các hệ thống;

Giảm chi phí vận hành so với các hình thức thanh toán truyền thống;

Dễ dàng quản lý khoản phải thu với công cụ báo cáo giao dịch qua cổng thanh toán

Đa dạng kênh thu hộ cho KHTC

Điều kiện sử dụng dịch vụ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ