Sản phẩm phái sinh lãi suất

Phòng ngừa rủi ro lãi suất và tiền tệ

Phòng ngừa rủi ro lãi suất và tiền tệ

Sản phẩm phái sinh lãi suất

money-flower

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo

Là một thỏa thuận giữa hai bên để hoán đổi lãi suất và khoản tiền gốc bằng một đồng tiền này lấy lãi suất và khoản tiền gốc bằng đồng tiền khác.

  • Giúp khách hàng bảo hiểm được cả rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất /giúp khách hàng có được lợi thế về lãi suất tốt hơn

  • Được cấu trúc linh hoạt tùy theo tình hình cụ thể của khách hàng

money-phone

Hợp đồng hoán đổi lãi suất một dòng tiền

Là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi dòng tiền lãi suất, từ lãi suất cố định sang lãi suất thả nổi và ngược lại, dựa vào một khoản gốc xác định trước.

  • Cho phép khách hàng được bảo hiểm trước rủi ro lãi suất/có lợi thế lãi suất tốt hơn

  • Được cấu trúc linh hoạt tùy theo tình hình cụ thể của khách hàng

Điều kiện đối với doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký

Bạn còn thắc mắc?
Hãy để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn