LC Upas

chevron_left
chevron_right

Đặc điểm và lợi ích của L/C Upas

frame-46453-123dc5c049.svg

Đặc điểm

  • UPAS L/C là loại L/C trả chậm do Techcombank phát hành theo yêu cầu của Bên mua

  • Bên bán (người hưởng) có quyền lựa chọn xuất trình chứng từ để được nhận tiền ngay hoặc tại một thời điểm nhất định trong tương lai trước ngày đáo hạn từ Ngân hàng chiết khấu/ Ngân hàng hoàn trả

  • Áp dụng cho LC nhập khẩu và LC nội địa.

  • Thủ tục đơn giản, thời gian tài trợ linh hoạt theo nhu cầu của KH

Frame_46661_5411d6ec80.svg

Lợi ích

  • Được lựa chọn thời hạn tài trợ linh hoạt

  • Có cơ hội thương lượng giá mua hàng tốt (chuyển từ LC trả chậm sang UPAS LC trả ngay/trước ngày đáo hạn).

  • Kết hợp với các sản phẩm ngoại hối để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ