Thu hộ qua tài khoản định danh

chevron_left
chevron_right

Tổng quan dịch vụ

Là dịch vụ Techcombank cung cấp cho KHTC mà tại đó, Techcombank thu hộ theo ủy nhiệm của KHTC vào một TKTT (TK chuyên thu) thông qua giải pháp công nghệ số liên kết giữa TK chuyên thu của KHTC mở tại TCB với tập hợp các TK định danh. Trong đó:

  • TK chuyên thu: là TKTT của KHTC mở tại Techcombank để nhận các khoản tiền về từ Bên Thanh Toán khi sử dụng dịch vụ thu hộ qua TK định danh.
  • TK định danh: là các tiểu khoản của TK chuyên thu được tạo ra theo cấu trúc số tài khoản thống nhất giữa Techcombank & KHTC, nhằm quản lý các khoản tiền thanh toán do Bên Thanh Toán chuyển vào TK chuyên thu

Tổng quan dịch vụ

Là dịch vụ Techcombank cung cấp cho KHTC mà tại đó, Techcombank thu hộ theo ủy nhiệm của KHTC vào một TKTT (TK chuyên thu) thông qua giải pháp công nghệ số liên kết giữa TK chuyên thu của KHTC mở tại TCB với tập hợp các TK định danh. Trong đó:

  • TK chuyên thu: là TKTT của KHTC mở tại Techcombank để nhận các khoản tiền về từ Bên Thanh Toán khi sử dụng dịch vụ thu hộ qua TK định danh.
  • TK định danh: là các tiểu khoản của TK chuyên thu được tạo ra theo cấu trúc số tài khoản thống nhất giữa Techcombank & KHTC, nhằm quản lý các khoản tiền thanh toán do Bên Thanh Toán chuyển vào TK chuyên thu

Tính năng nổi bật

  1. Định danh các khoản tiền nhận thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, tối đa 4 yếu tố định danh (ví dụ: số hóa đơn, số hợp đồng, mã đại lý, mã ngành hàng…)
  2. Không giới hạn số lượng TK định danh
  3. Thông báo khoản tiền thanh toán về TK chuyên thu tức thì/gần như tức thì, giúp Khách hàng gạch nợ khoản phải thu kịp thời
  4. Cung cấp báo cáo giao dịch chi tiết, có đầy đủ thông tin định danh giao dịch theo yêu cầu của khách hàng

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Dễ dàng quản lý các khoản tiền về

Báo cáo hỗ trợ đối soát tự động

Triển khai nhanh chóng, dễ dàng

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ