Tài trợ thương mại

chevron_left
chevron_right

Tài trợ thương mại

Techcombank cung cấp sản phẩm chiết khấu bộ chứng từ theo LC/Nhờ thu/ TTR trả trước

Đặc điểm

Đặc điểm

  • TCB mua bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức LC; hoặc BCT xuất khẩu kèm hối phiếu theo phương thức Nhờ thu/TTR trả trước; bằng cách ứng tiền trước cho người thụ hưởng vào/trước ngày đến hạn thanh toán của bộ chứng từ đó.

  • Áp dụng cho giao dịch chiết khấu có truy đòi BCT theo LC/nhờ thu/TTR trả trước & chiết khấu miễn truy đòi theo phương thức LC.

  • Tỷ lệ chiết khấu lên đến 100% trị giá BCT.

  • Thời hạn chiết khấu linh hoạt theo loại hình chiết khấu.

Benefits

Lợi ích

  • Được ứng tiền ngay khi xuất trình BCT phù hợp, tối ưu hóa vốn lưu động, tăng độ thanh khoán của BCT.
  • Chi phí tài chính thấp.

  • Nâng cao khả năng đàm phán của KH dưới hình thức cấp tín dụng trả chậm cho Bên mua.

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ