Chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước

chevron_left
chevron_right

Tổng quan dịch vụ

  1. Là dịch vụ thanh toán cho phép khách hàng nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản phải nộp NSNN khác của chính khách hàng hoặc của tổ chức khác cho cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan.
  2. Các khoản nợ thuế sẽ được tự động đối soát, gạch nợ và thông quan (Thuế/phí hải quan). Dịch vụ bao gồm: Chuyển tiền nộp thuế nội địa và Chuyển tiền nộp thuế hải quan

Tính năng nổi bật

- Techcombank vinh dự là một trong số ít ngân hàng giữ kết nối trực tiếp với Kho bạc nhà nước, phát triển hệ thống chuyên biệt cho việc thu ngân sách nhà nước.
- Nhờ đó các khoản thanh toán được đối soát, ghi nhận, gạch nợ tự động vào hệ thống của Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải Quan theo thời gian thực. 
- Khách hàng có thể nộp thuế, phí, lệ phí qua nhiều kênh thanh toán thuận tiện: 
+ Qua mạng lưới .X. điểm giao dịch rộng khắp toàn quốc 
+ Kênh giao dich điện tử tiện ích: Cổng thanh toán Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, H2H, Ngân hàng điện tử, Email (với chữ ký điện tử).

Lợi ích nổi bật

Giao dịch đươc thực hiện 24/7, mọi lúc moi nơi qua nhiều kênh giao dịch

Miễn phí giao dịch thanh toán trực tuyến qua ngân hàng điện tử và từ Cổng thanh toán Tổng cục thuế/ Tổng cục Hải quan

Được phép thông quan ngay sau khi thực hiện thanh toán thuế Hải quan thành công qua Techcombank, kể cả trong trường hợp cơ quan Hải quan chưa nhận được khoản tiền thanh toán

Khai báo các thông tin nộp thuế một cách chính xác nhất, khắc phục tình trạng sai thông tin hoặc thiếu chứng từ nhờ sự hỗ trợ của hệ thống chuyên biệt cho thanh toán thuế của Techcombank cùng đội ngũ chuyên viên khách hàng giàu kinh nghiệm.

Điều kiện sử dụng dịch vụ

Bắt đầu hành trình trải nghiệm của doanh nghiệp tại Techcombank

Mở tài khoản online dễ dàng | Chọn số phú quý | Trọn gói miễn phí