Tài khoản giữ hộ thương mại

chevron_left
chevron_right

Tổng quan dịch vụ

  1. Dịch vụ giữ hộ thương mại là một khoản ký quỹ của bên ký quỹ đặt tại Đại lý giữ hộ (TCB) để chuyển trả cho một bên khác sau khi hoàn thành các điều kiện hoặc sự kiện xác định trước trong một khoảng thời gian được thống nhất.
  2. Thỏa thuận giữ hộ được ký bởi các bên tham gia giao dịch và Đại lý giữ hộ.
  3. TCB cam kết quản lý khoản tiền trên TK giữ hộ và chỉ thực hiện giải tỏa khi thỏa mãn các điều kiện giải tỏa theo thỏa thuận đã ký giữa các bên.

Tính năng nổi bật

Loại tiền giao dịch: VND hoặc ngoại tệ.

Lãi suất: 0% hoặc chọn gửi không kỳ hạn/có kỳ hạn.

Số tiền: Theo thỏa thuận giữa các bên tham gia.

Mục đích thanh toán được kiểm soát.

Truy vấn tài khoản trên Ngân hàng điện tử.

Nhận tiền ghi có và chỉ được ghi nợ bởi TCB.

Lợi ích nổi bật

Đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên (ví dụ: Bên bán và Bên mua, …) tại Thỏa thuận giữ hộ

Điều kiện sử dụng dịch vụ

Cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi!