Quyền chọn ngoại tệ

Linh hoạt, tiện ích

Là hợp đồng giữa Techcombank và khách hàng, theo đó người mua Quyền (doanh nghiệp):

 1. Có quyền, nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ nhất định với một tỷ giá thực hiện đã được ấn định trước tại thời điểm giao dịch trong một thời hạn cụ thể trong tương lai.

2. Nếu bên mua quyền thực hiện quyền chọn của mình, bên bán quyền có nghĩa vụ bán hoặc mua lượng ngoại tệ trong hợp đồng theo tỉ giá đã thoả thuận trước.

3. Quyền chọn mua: cho phép người mua Quyền (doanh nghiệp) lựa chọn mua hay không mua ngoại tệ theo tỷ giá đã ấn định trước trong hợp đồng

4. Quyền chọn bán: cho phép người mua Quyền (doanh nghiệp) lựa chọn bán hay không bán ngoại tệ theo tỷ giá đã ấn định trước trong hợp đồng thực hiện

Điều kiện đối với doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký

portrait

Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới Tổng đài hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng 1800 588 822 (trong nước) hoặc 084 243 944 66 99 (quốc tế) để biết thêm chi tiết.