Sản phẩm cấu trúc theo yêu cầu

Các sản phẩm được cấu trúc dựa trên nhu cầu thực tế 
tình hình kinh doanh của khách hàng về các giải pháp
phòng ngừa rủi ro biến động về tỷ giá, lãi suất, giá cả hàng hóa.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Được tư vấn các sản pháp tài chính tối ưu phù hợp với các tình huống kinh doanh thực tế của doanh nghiệp

Linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tối đa lợi thế của mình

Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định kế hoạch kinh doanh trong dài hạn, giảm bớt những yếu tố biến động của thị trường

Điều kiện đối với doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký

Bạn còn thắc mắc?
Hãy để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn