Token nâng cao là thiết bị bảo mật tạo mã xác thực một lần (OTP) để xác thực các giao dịch khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử F@ST EBank. Token nâng cao thường được sử dụng để thay thế cho giải pháp Smart OTP trong trường hợp điện thoại của người dùng không hỗ trợ cài đặt Smart OTP hoặc khi Khách hàng có chính sách không sử dụng Smart OTP trên điện thoại.
 

1. Token phiên bản nâng cao (Advance Hard Token) là gì?

Token nâng cao là thiết bị bảo mật tạo mã xác thực một lần (OTP) để xác thực các giao dịch khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử F@ST EBank. Token nâng cao thường được sử dụng để thay thế cho giải pháp Smart OTP trong trường hợp điện thoại của người dùng không hỗ trợ cài đặt Smart OTP hoặc khi Khách hàng có chính sách không sử dụng Smart OTP trên điện thoại.

  • Hoàn toàn miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống.​​
  • Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện mọi lúc mọi nơi.
  • Quản lý tài khoản, truy xuất báo cáo dễ dàng.

 

2. Hướng dẫn sử dụng token phiên bản nâng cao
Hướng dẫn sử dụng token phiên bản nâng cao: PDF