Tài trợ doanh nghiệp phụ trợ ngành dầu khí

Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh ưu đãi và linh hoạt
Chấp nhận mẫu thư bảo lãnh của nhà đầu tư

chevron_left
chevron_right

Cấp tín dụng ngắn hạn doanh nghiệp phụ trợ ngành dầu khí

  1. Sau nhiều năm hoạt động với nhiều kinh nghiệm, Techcombank đã trở thành ngân hàng đi đầu trong việc chuyên biệt hóa sản phẩm phục vụ trong từng ngành nghề kinh doanh.
  2. Và trên cơ sở thấu hiểu đặc tính kinh doanh cũng như nhu cầu khách hàng, Techcombank đã cho ra đời sản phẩm "Cấp tín dụng ngắn hạn doanh nghiệp phụ trợ ngành dầu khí" với nhiều ưu điểm vượt trội

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Chấp nhận tài trợ thanh toán theo phương thức TTR trả trước với tài sản đảm bảo là hàng hóa kèm quyền đòi nợ.

Cơ chế lãi suất linh hoạt theo xếp hạng tín dụng và loại tài sản đảm bảo của khách hàng

Cơ cấu tài sản đảm bảo và tỷ lệ vay/tài sản đảm bảo linh hoạt

Nhận tài sản đảm bảo là quyền đòi nợ từ tập đoàn dầu khí Việt Nam và các công ty thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh ưu đãi và linh hoạt cho từng khách hàng

Chấp nhận mẫu thư bảo lãnh của chủ đầu tư

Hồ sơ chứng từ đơn giản, rõ ràng

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ