Doanh nghiệp xây lắp

Chính sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh

Chính sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh

Tài chính an tâm, vững vàng hoạt động

Cấp tín dụng dành cho DN xây lắp đề xuất gói giải pháp tài chính trọn gói, chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, và các dịch vụ cần thiết phù hợp với đặc thù kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Convenience
  • Đảm bảo tài chính: thực hiện gói thầu trên cơ sở ngân hàng cam kết hỗ trợ tài chính cho toàn bộ quá trình thực hiện gói thầu.

  • Khoản vay ưu đãi: được hưởng các ưu đãi về tỷ lệ ký quỹ, mức vay tối đa do sử dụng dịch vụ trọn gói.

  • Chính sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh

Saving
  • Phương thức đảm bảo được thiết kế phù hợp với đặc thù kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp (bảng khối lượng tự kê khai, bảng khối lượng đã nghiệm thu bàn giao, hàng hóa hình thành từ vốn vay)

  • Đề xuất giải pháp quản lý dòng tiền tổng thể cho khách hàng, giúp tối ưu hóa và quản lý hiệu quả dòng tiền cho doanh nghiệp.

  • Đề xuất tài trợ tổng thể nhóm khách hàng theo chuỗi giá trị ngành (nhà thầu chính, nhà thầu phụ) khi thực hiện dự án, công trình giúp KH chủ động về nguồn vốn và hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Frame_46656_
  • Điều kiện sử dụng đối với Doanh nghiệp

  • Có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trọn gói bao gồm bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu khi tham gia một gói thầu

  • Sử dụng chính hợp đồng đầu ra làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng phát sinh theo gói thầu.

  • Tài khoản thanh toán trên hợp đồng đầu ra là tài khoản của doanh nghiệp mở tại Techcombank, và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ