​Bao Thanh Toán Nội Địa

Kết nối bền vững  chuỗi cung ứng giữa người mua và người bán 

Kết nối bền vững  chuỗi cung ứng giữa người mua và người bán 

chevron_left
chevron_right

Lợi ích

Lợi ích đối với Khách hàng là Nhà cung cấp

Được chủ động nhận tiền ứng trước ngay sau khi giao hàng và xuất hóa đơn trên cơ sở Hợp đồng kinh tế, các chứng từ mua bán, giao hàng và xác nhận hanh toán của Người Mua (nếu có)

 • Được ứng trước lên đến 100% giá trị Khoản phải thu

 • Tiết kiệm chi phí với lãi suất thấp hơn lãi suất vay, không yêu cầu tài sản đảm bảo

 • Có cơ hội đàm phán cải thiện các điều khoản thương mại với đối tác, tăng tính cạnh tranh trên thị trường

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí theo dõi, thu hồi khoản phải thu. Thủ tục hồ sơ đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng.

Lợi ích đối với Khách hàng là Người Mua

Có cơ hội gia tăng thêm lợi ích về tài chính và phi tài chính trên cơ sở hợp tác với Ngân hàng để cung cấp giải pháp bao thanh toán cho Nhà cung cấp:

 • Tăng cường mối quan hệ gắn kết và kết nối bền vững với Nhà cung cấp

 • Được hưởng lợi ích tài chính từ việc mua hàng trả chậm

 • Tiết kiệm chi phí quản lý Khoản phải trả

 • Tăng tính minh bạch và hiệu quả kinh doanh

Lợi thế của Techcombank

 • Có hệ thống hỗ trợ giải ngân trực tuyến và thu nợ tự động

 • Cam kết giải ngân trong vòng 3 tiếng kể từ thời điểm Nhà cung cấp gửi đề nghị ứng trước

 • Áp dụng mô hình phục vụ theo chuỗi và nhóm, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của Người mua và Nhà cung cấp

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ