Chương trình tài trợ tài chính cho
Nhà phân phối cấp 1 Hàng tiêu dùng nhanh

chevron_left
chevron_right

Chương trình tài trợ vốn cho Nhà phân phối cấp 1 Hàng tiêu dùng

 1. Cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành bao gồm: thấu chi chuyên dụng, cấp bổ sung vốn kinh doanh, tài trợ đầu tư, bảo lãnh thanh toán…
 2. Với Chương trình tài trợ, Doanh nghiệp sẽ giảm thiểu các rủi ro về tài chính, giảm thời gian giao dịch với ngân hàng từ đó yên tâm tập trung vào hoạt động kinh doanh.

Các sản phẩm trong Chương trình

Thấu chi chuyên dụng

 • Chủ động thanh toán tiền mua hàng cho Nhà cung cấp
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian giao dịch tại ngân hàng

Cấp hạn mức bổ sung vốn cho kinh doanh

 • Hạn mức được cấp không phụ thuộc vào tài sản đảm bảo là bất động sản
 • Cấp hạn mức cấp đủ cho nhu cầu vốn thiếu hụt do tồn kho, hàng đi đường, hàng khuyến mãi…

 • Cấp trước hạn mức cho mùa cao điểm kinh doanh nhằm: Tận dụng cơ hội kinh doanh, tăng uy tín với Nhà cung cấp, Tăng lợi nhuận từ chiết khấu và thưởng doanh số mùa cao điểm

Bảo lãnh thanh toán

Phát hành bảo lãnh thanh toán để mua hàng trả chậm từ Nhà cung cấp

Tài trợ đầu tư

Tài trợ xây dựng nhà kho, đầu tư tài sản cố định, đầu tư máy móc thiết bị và các sản phẩm cho vay mua ô tô

Các sản phẩm, dịch vụ khác

 • Phát hành L/C
 • Sản phẩm tiền gửi (có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn)
 • Các sản phẩm hiện hành theo quy định của Techcombank
 • Dịch vụ thu hộ, quản lý tiền mặt. Giảm thiểu rủi ro thất thoát trong quá trình thu tiền mặt từ các điểm bán lẻ

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ