Bao thanh toán nội địa

chevron_left
chevron_right

Bao thanh toán nội địa

  1. Là việc Techcombank ứng trước tiền cho KH bằng cách mua lại khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa có phương thức thanh toán trả chậm
  2. Trong đó khách hàng là bên bán hàng và sở hữu các khoản phải thu, còn người mua là các doanh nghiệp, tổ chức được Techcombank chấp nhận bao thanh toán.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Tỷ lệ ứng trước cao, lên đến 90% giá trị khoản phải thu.

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tăng thời gian luân chuyển vốn của KH

Không yêu cầu tài sản đảm bảo khác, không cần phương án kinh doanh cho từng lần giao nhận.

Giảm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi khoản phải thu tập trung vào hoạt động kinh doanh chính

Tạo lợi thế cạnh tranh trong hoạt động bán hàng khi chấp nhận phương thức thanh toán trả chậm, tăng khả năng mở rộng thị trường.

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ