Customs Duty Payment banner


Nộp Thuế Nội Địa - Tại Quầy

Đóng thuế chính xác - Nhanh chóng tiện lợi

chevron_left
chevron_right

Đóng thuế chính xác - Nhanh chóng tiện lợi

Sản phẩm Thu hộ Thuế nội địa là dịch vụ do Techcombank cung cấp nhằm hỗ trợ nhà nước trong việc thu ngân sách từ các tổ chức; cá nhân có nghĩa vụ nộp NSNN

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Convenience

Rút ngắn thời gian, công sức cho việc nộp các khoản vào NSNN

Tra cứu trực tiếp số tiền thuế cần phải nộp vào NSNN chính xác và kịp thời

Safety and security

Xác nhận việc nộp thuế vào NSNN ngay khi hoàn thành giao dịch tại Ngân hàng

Saving

Doanh nghiệp có thể nộp thế tại hơn 300 chi nhánh Tehcombank trên toàn quốc

Nội dung sản phẩm

Đối tượng khách hàng:

Khách hàng là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế

Phạm vi sử dụng

Tại tất cả các chi nhánh Techcombank

Kênh thực hiện:

Tại quầy giao dịch của Techcombank

Tính năng của dịch vụ:

- Trao đổi thông tin qua cổng điện tử

- Thực hiện thanh toán các khoản nộp NSNN

- Cho phép thay đổi nội dung nộp thuế

- Cho phép hủy các chứng từ nộp thuế đã thực hiện

- In phục hồi GNT vào NSNN

- Tra cứu dữ liệu nộp thuế theo MST hoặc theo chứng từ

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ