Dịch vụ giao dịch qua Fax -email

Giao dịch uy tín - Dịch vụ nhanh chóng

chevron_left
chevron_right

Giao dịch uy tín - Dịch vụ nhanh chóng

Dịch vụ TCB cung cấp cho các KH đăng ký Giao dịch qua fax, email. Theo đó, TCB thực hiện theo đúng nội dung chứng từ giao dịch gốc được khách hàng fax/gửi mail đến TCB từ số fax, địa chỉ email đã đăng ký và bổ sung chứng từ gốc sau đó.

Hồ sơ đăng ký 

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ