Dịch vụ Môi giới giao dịch hàng hóa qua Sở giao dịch quốc tế

Giao dịch hàng hóa trực tuyến - an toàn - nhanh chóng

chevron_left
chevron_right

Techcombank đã thực hiện kết nối trực tuyến tới hầu hết các Sở giao dịch hàng hóa trên thế giới

  1. Hợp đồng hàng hóa tương lai là giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch quốc tế. Theo đó, giá được xác định tại thời điểm giao dịch và hàng hóa được thực hiện chuyển giao tại một thời điểm xác định trong tương lai.
  2. Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được chuẩn hóa và niêm yết tại các Sở giao dịch hàng hóa.
  3. Các thị trường giao dịch: Kim loại màu (LME), Nông sản, Năng lượng.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

  • Gia tăng lợi nhuận từ việc xác định trước chi phí cố định, rủi ro ở mức xác định trước

  • Linh hoạt trong cơ chế thực hiện tất toán

  • Giao dịch trực tuyến với các Sở giao dịch, tiết kiệm tối đa thời gian và nâng cao cơ hội đầu tư

  • Cơ chế đấu giá công khai và minh bạch, tạo điển kiện thuận lợi tối đa và công bằng cho doanh nghiệp Việt Nam

  • Chi phí giao dịch thấp, thanh khoản cao, gia tăng lợi nhuận

  • Ký quỹ duy trì ở mức thấp, gia tăng cơ hội sử dụng nguồn tiền

Điều kiện đối với doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký

Cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi!