Bên cạnh cung cấp các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Góp mặt trong hành trình củng cố những bước chân bền vững của doanh nghiệp, Techcombank cung cấp các giải pháp bảo hiểm bảo vệ nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp với ưu đãi vô cùng hấp dẫn lên đến 28,5% phí bảo hiểm năm đầu chỉ dành riêng cho khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng của ngân hàng. 

 

Thời gian áp dụng: Từ 28/07/2023 đến hết 31/12/2023      
(*) Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu hết số lượng ưu đãi.

Đối tượng áp dụng: là khách hàng doanh nghiệp của Techcombank thuộc 1 trong 2 nhóm sau:  

  • Nhóm 1: Khách hàng được cấp hạn mức tín dụng, hạch toán hạn mức tín dụng thành công theo gói giải pháp cấp tín dụng nhanh trong khoảng thời gian từ 01/06/2023 đến hết 31/12/2023. 
  • Nhóm 2: Khách hàng được giải ngân cho vay (bao gồm vay ngắn hạn, trung và dài hạn), phát hành Bảo lãnh, phát hành Thư tín dụng (LC) trong khoảng thời gian từ 01/06/2023 đến hết 31/12/2023.

Và đồng thời khách hàng phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thành công với Manulife Việt Nam được phân phối qua Khối Khách hàng Doanh nghiệp của trong Quý 3 và Quý 4 năm 2023.     

Chi tiết ưu đãi:     
Giá trị khuyến mại = 0,2%* Tổng hạn mức tín dụng nhanh được cấp (hoặc) Tổng giá trị giải ngân khoản vay, phát hành bảo lãnh và thư tín dụng.    
Giá trị khuyến mại được sử dụng để tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife thông qua khối Khách hàng doanh nghiệp của Techcombank. 

Hình thức ưu đãi:     
Giá trị khuyến mại = 0,2%* Tổng hạn mức tín dụng nhanh được cấp (hoặc) Tổng giá trị giải ngân khoản vay, phát hành bảo lãnh và thư tín dụng.    
Giá trị khuyến mại được sử dụng để tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife thông qua khối Khách hàng doanh nghiệp của Techcombank. 

 

(*) Chi tiết điều khoản, điều kiện để được hưởng ưu đãi của chương trình: tham khảo Thể lệ Chương trình tại đây.

 

Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:  

 1800 6556 (trong nước) hoặc +84 24 7303 6556 (quốc tế)

 hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn 

 Chuyên viên Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
 Chi nhánh & Phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc