Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi với Chương trình ưu đãi Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp thời gian qua.

 

Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp với Chương trình ưu đãi Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp, Techcombank thông báo về việc cập nhật nội dung mục 5.2 - Điều khoản điều kiện chương trình ưu đãi như sau: 

 

Hiện tại Nội dung cập nhật
5.2. Chấm dứt: Các quyền của Khách Hàng Đủ Điều Kiện để truy cập và sử dụng Giải Pháp Quản Trị Nguồn Vốn & Thanh Khoản sẽ tự động chấm dứt khi (i) hết thời hạn của Chương Trình Ưu Đãi theo Thư Mời Tham Gia Chương Trình Ưu Đãi, hoặc (ii) việc chấm dứt thỏa thuận cấp quyền giữa Techcombank và Bên Cung Cấp Nền Tảng, tùy thuộc trường hợp nào đến trước 5.2. Chấm dứt: Các quyền của Khách Hàng Đủ Điều Kiện để truy cập và sử dụng Giải Pháp Quản Trị Nguồn Vốn & Thanh Khoản sẽ tự động chấm dứt khi (i) hết thời hạn của Chương Trình Ưu Đãi theo Thư Mời Tham Gia Chương Trình Ưu Đãi, hoặc (ii) việc chấm dứt thỏa thuận cấp quyền giữa Techcombank và Bên Cung Cấp Nền Tảng, tùy thuộc trường hợp nào đến sau

 

Tham khảo chi tiết Điều khoản và điều kiện chương trình ưu đãi Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp.

 

Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: 

 

1800 6556 (trong nước) hoặc +84 24 7303 6556 (quốc tế)

hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn

Chuyên viên Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp

Chi nhánh & Phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc