Tài trợ dự án trọn gói

chevron_left
chevron_right

Đảm bảo tài chính, an tâm hoạt động

  1. Cho vay tài trợ dự án trọn gói là giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ trọn gói trong toàn bộ quá trình thực hiện một gói thầu đã được phê duyệt trúng thầu/chỉ định thầu
  2. Bao gồm bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu của doanh nghiệp.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Đảm bảo tài chính

Thực hiện gói thầu trên cơ sở ngân hàng cam kết hỗ trợ tài chính cho toàn bộ quá trình thực hiện gói thầu.

Khoản vay ưu đãi

Được hưởng các ưu đãi về tỷ lệ ký quỹ, mức vay tối đa do sử dụng dịch vụ tài trợ trọn gói.

Chính sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh

Điều kiện sử dụng đối với Doanh nghiệp

Nhu cầu sử dụng các dịch vụ trọn gói

Bao gồm bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu khi tham gia một gói thầu

Sử dụng hợp đồng đầu ra

Sử dụng chính hợp đồng đầu ra làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng phát sinh theo gói thầu.

Tài khoản thanh toán trên hợp đồng đầu ra

Tài khoản thanh toán trên hợp đồng đầu ra là tài khoản của doanh nghiệp mở tại Techcombank, và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ