Tài Trợ Bao Thanh Toán Dành Cho
Nhà Cung Cấp Samsung

Được hưởng mức lãi suất và chi phí ưu đãi

 

chevron_left
chevron_right

​​Tài Trợ Bao Thanh Toán Dành Cho Nhà Cung Cấp Samsung

  1. Chương trình bao thanh toán dành cho nhà cung cấp Samsung là chương trình cung cấp dịch vụ tín dụng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ.
  2. Gói sản phẩm, dịch vụ, bao gồm: Ứng trước khoản phải thu có truy đòi, Dịch vụ quản lý thông tin về khoản phải thu, Dịch vụ thu hộ các khoản phải thu, Mở tài khoản chuyên dụng bao thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác.

​​Hồ sơ đăng ký

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ