Xác nhận L/C

Techcombank xác nhận LC là việc Techcombank cam kết chắc chắn
thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp.

Techcombank xác nhận LC là việc Techcombank cam kết chắc chắn
thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp.

chevron_left
chevron_right

Đặc điểm và lợi ích của Xác nhận L/C

Đặc điểm

  • Là cam kết không hủy ngang của Techcombank (Ngân hàng xác nhận), ngoài cam kết của ngân hàng phát hành, đối với việc thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp với LC đó
  • Bên thụ hưởng LC có thể có hoặc không có tài khoản tại TCB
  • LC xác thực được thông báo qua TCB hoặc thông báo qua Ngân hàng khác

Lợi ích

  • Khách hàng được bảo đảm thanh toán, giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ phía Ngân hàng phát hành
  • KH được giảm thiểu rủi ro liên quan đến Ngân hàng và quốc gia của Nhà nhập khẩu
  • Khách hàng được cung cấp dịch vụ trọn gói với mức phí hợp lý bao gồm: dịch vụ xử lý bộ chứng từ xuất khẩu, chiết khấu truy đòi/ miễn truy đòi.

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ