Tín Dụng Thư Nhập Khẩu - L/C Nhập Khẩu
(Trả Ngay/ Trả Chậm)

Nâng cao uy tín - Đảm bảo an toàn giao dịch

chevron_left
chevron_right

L/C Nhập Khẩu

Techcombank phát hành L/C là việc Techcombank cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Người thụ hưởng L/C khi Người thụ hưởng xuất trình Bộ chứng từ phù hợp

Lợi ích

An toàn trong giao dịch cho cả người mua và người bán

Nâng cao vị thế của nhà nhập khẩu trong đàm phán do đây là phương thức thanh toán được đảm bảo bởi Techcombank là ngân hàng phát hành

Được Techcombank hỗ trợ tài trợ vốn để thanh toán L/C khi đến hạn

Một số sản phẩm L/C nhập khẩu đặc thù

  • LC trả chậm có điều kiện trả ngay (UPAS)
  • Phát hành LC nhập khẩu theo chương trình GSM 102 của Bộ Nông nghiệp Mỹ
  • Phát hành LC nhập khẩu cho Khách hàng được Bảo lãnh bởi Ngân hàng khác
  • Tài trợ L/C dưới hình thức Tradeloan, Refinancing

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ