Tiền gửi linh hoạt

Rút gốc trước hạn - Nhận lãi từng phần

chevron_left
chevron_right

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Chủ động nguồn tiền - Đa dạng lựa chọn

 

Chủ động nguồn tiền - Đa dạng lựa chọn

  • Có thể rút một hoặc nhiều phần tiền gửi mà không phải tất toán toàn bộ hợp đồng trước hạn.

  • Nhiều kỳ hạn cho khách hàng lựa chọn.

Lãi suất tối ưu

 

Lãi suất tối ưu

Lãi suất không kỳ hạn áp dụng cho phần tiền rút trước hạn, phần tiền gửi còn lại áp dụng lãi suất có kỳ hạn của hợp đồng tiền gửi ban đầu.

Nâng tầm lợi ích

 

Nâng tầm lợi ích

Doanh nghiệp có thể sử dụng hợp đồng tiền gửi như một tài sản đảm bảo để vay vốn từ Techcombank với tỷ lệ lên đến 100% số dư tiền gửi.

Thuận tiện – dễ dàng

 

Thuận tiện – dễ dàng

Chỉ cần sử dụng duy nhất một tài khoản/ hợp đồng trong suốt thời gian tham gia gửi tiền.

TIỀN GỬI LINH HOẠT

Kênh giao dịch

Tại quầy

Loại tiền gửi

VNĐ

Số tiền gửi tối thiểu

100.000.000 VNĐ

Lãi suất

- Áp dụng lãi suất có kỳ hạn tương ứng được niêm yết công khai tại thời điểm gửi.
- Áp dụng lãi suất không kỳ hạn đối với số tiền rút gốc từng phần trước hạn, số dư còn lại hưởng lãi suất có kỳ hạn của HĐTG ban đầu.
- Đối với kỳ hạn lẻ ngày, lãi suất áp dụng tương ứng với lãi suất kỳ hạn tròn tháng liền kề thấp hơn.

Kỳ hạn gửi tiền

Kỳ hạn tháng hoặc kỳ hạn lẻ ngày. Tối thiểu 1 tháng – tối đa 36 tháng.

Phương thức trả lãi

Trả lãi cuối kỳ

Rút gốc linh hoạt

- Được phép rút gốc từng phần không tối thiểu số lần.
- Số tiền tối thiểu rút gốc từng phần 10.000.000 VNĐ.

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ