Thanh toán tự động

Tự động thanh toán - Gạch nợ chuyên nghiệp

chevron_left
chevron_right

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Convenience

Người thanh toán (NTT)

  • Tiết kiệm thời gian
  • Không phải lo lắng về thời gian thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản phải trả
Saving

Nhà cung ứng (NCU)

  • Giảm chi phí quản lý, thời gian và nhân lực
  • Chủ động trong việc thu tiền và kiểm soát dễ dàng các khoản phải thu
  • Công nghệ hiện đại đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chính xác

NỘI DUNG SẢN PHẨM

LOẠI TIỀN

VNĐ

KÊNH THANH TOÁN

Trong nước

LOẠI TÀI KHOẢN ÁP DỤNG

Tài khoản thanh toán

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

- NCU có TKTT tại TCB/tại Ngân hàng khác.
- NCU và TCB ký Hợp đồng liên kết.
- NCU đăng ký dịch vụ FEB (nếu Hợp đồng liên kết lựa chọn thực hiện dịch vụ qua FEB)

CÁC PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

- NCU Gửi Bảng kê qua fax
- NCU thực hiện qua F@st e-bank
- Kết nối đường truyền giữa TCB và NCU

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ