Customs Duty Payment banner

Tài Khoản Tập Trung

Tập trung quản lý  - Giảm phí giao dịch

chevron_left
chevron_right

Tập trung quản lý - Giảm phí giao dịch

Sản phẩm Tài khoản tập trung cùng các tính năng tập trung nguồn vốn giữa 1 tài khoản chính và nhiều tài khoản phụ, nhằm kiểm soát tài chính và tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả nhất.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Quản lý vốn giữa các tài khoản riêng lẻ

Tăng hiệu quả tối đa sử dụng tiền nhàn rỗi, tập trung nguồn lực tài chính hàng ngày

Giảm lãi vay thấu chi ngân hàng

Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí giao dịch chuyển tiền và chi phí hành chính

Kiểm soát chặt chẽ đối với tài khoản của các đơn vị thành viên, giải quyết được tình trạng thừa, thiếu vốn cục bộ tại các đơn vị thành viên.

Nội dung sản phẩm

Loại tiền gửi:

VND

Số tiền gửi tối thiểu:

Không quy định

Các hình thức quản lý Tài khoản tập trung:

- Chuyển tiền cố định
- Duy trì số dư tối đa
- Chuyển tiền có thoái lại

Lãi suất:

Lãi suất không kỳ hạn

Phương thức trả lãi:

Trả lãi vào cuối tháng

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ