Gói Dịch Vụ Cho Trường Học (B-School)

Giải pháp tài chính cho giáo dục đào tạo

chevron_left
chevron_right

Nhà trường, Giáo viên - Phụ huynh, học sinh - Lợi ích toàn diện

    Đây là gói giải pháp tài chính dành cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đi kèm là những ưu đãi dành cho đối tượng là giáo viên, phụ huynh, học sinh của đơn vị

Lợi ích dành cho khách hàng

Dành cho các Quý khách hàng

 • Gia tăng hiệu quả quản lý tài chính với nhiều tiện ích ưu việt.

 • Gia tăng lợi ích cho nhà trường, cán bộ nhân viên, học sinh sinh viên và phụ huynh học sinh.

Dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

 • Được vay tiêu dùng căn cứ vào thu nhập hàng tháng, vay ứng trước tài khoản cá nhân.

 • Miễn phí phát hành và phí thường niên đối với tài khoản cá nhân/ trả lương.

 • Nhiều ưu đãi về phí đối với các dịch vụ về thẻ.

 • Miễn nhiều loại phí khi sử dụng Ngân hàng điện tử dành cho cá nhân F@st i-bank từ đó hỗ trợ khách hàng quản lý dòng tiền, tra cứu tài khoản… đơn giản và thuận tiện.

Dành cho Học sinh/sinh viên và phụ huynh

 • Được miễn phí phát hành thẻ thanh toán và thẻ tín dụng

 • Được miễn phí và ưu đãi đối với các dịch vụ tiện ích Ngân hàng điện tử dành cho cá nhân F@st i-bank của Techcombank

 • Ưu đãi trong dịch vụ Hỗ trợ du học như phát hành thư bảo lãnh, dịch vụ cho vay chứng minh tài chính…

Nội dung sản phẩm

 • Điều kiện khách hàng: Khách hàng phải sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm dịch vụ sau: Tiền gửi thanh toán, F@st e-bank, Thu hộ học phí/Thanh toán lương qua thẻ cho CBNV

 • Phí dịch vụ: Được hưởng mức phí ưu đãi do Techcombank ban hành trong từng thời kỳ

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ