​Dịch Vụ Chuyển Tiền Định Kỳ

Định kỳ chuyển tiền - Chủ động thanh toán

chevron_left
chevron_right

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Đặt lịch 1 lần cho nhiều lần thanh toán

Chủ động gạch nợ cho các khoản phát sinh định kỳ

Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí giao dịch chuyển tiền
và chi phí hành chính

Nội dung sản phẩm

Loại tiền thanh toán: VND.

Kênh thanh toán và loại tài khoản

  • Kênh thanh toán: trong nước

  • Loại tài khoản áp dụng: Tài khoản thanh toán

Tần suất chuyển tiền và Phí dịch vụ

  • Tần suất chuyển tiền: Theo ngày/tháng

  • Phí dịch vụ: miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ

Phương thức chuyển tiền: Chuyển một số dư cố định hoặc Chuyển và có duy trì số dư tối đa trên tài khoản thanh toán

Hồ sơ đăng ký

Bạn còn thắc mắc?
Hãy để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn