Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài

Câu hỏi thường gặp

chevron_left
chevron_right

Đạo luật tuân thủ thuế và những điều cần biết

Đạo luật tuân thủ thuế và những điều cần biết

FATCA là gì?

Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA), là một đạo luật của Hoa Kỳ, có hiệu lực từ 01/07/2014. FATCA yêu cầu các tổ chức tài chính trên toàn thế giới thực hiện xác định và báo cáo thông tin cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) về các tài khoản tài chính do người cư trú thuế của Hoa Kỳ nắm giữ, nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của Tổ chức/Cá nhân Hoa Kỳ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính bên ngoài Hoa Kỳ.
Chính phủ Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận IGA Mô hình 1B với Chính phủ Hoa Kỳ về tuân thủ FATCA vào ngày 01/04/2016 và có hiệu lực từ 07/07/2016.

Các yêu cầu của FATCA đối với Techcombank?

Sau khi Hiệp định IGA có hiệu lực, các tổ chức tài chính của Việt Nam trong đó có Techcombank được coi là các Tổ chức Tài chính Báo cáo của Việt Nam và bắt buộc phải tuân thủ FATCA. Theo yêu cầu của FATCA, ngân hàng phải thực hiện thu thập thông tin khách hàng để xác định trạng thái FATCA.  Hàng năm, Techcombank thực hiện nghĩa vụ báo cáo thông tin về các tài khoản tài chính do người cư trú thuế của Hoa Kỳ trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ. Do vậy, Techcombank cũng sẽ rà soát, xem xét cơ sở khách hàng hiện tại của chúng tôi để xác định trạng thái FATCA của khách hàng cho mục đích báo cáo. Và khi cần chúng tôi có thể sẽ liên hệ với khách hàng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin và tài liệu.

Những đối tượng khách hàng nào bị ảnh hưởng bởi FATCA?

Các quy định của FATCA có ảnh hưởng đến các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có tài khoản, ký hợp đồng hoặc thỏa thuận với Techcombank.

Làm sao để biết tôi có bị ảnh hưởng bởi FATCA hay không?

Nếu bạn là khách hàng tổ chức mới mở tài khoản và thuộc một trong các trường hợp dưới đây, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết đầy đủ về thông tin và tài liệu cho các mục đích tuân thủ FATCA. Tài liệu có thể bao gồm các biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ (còn được gọi là biểu mẫu W-9, W-8BEN-E hoặc mẫu biểu khác theo quy định của IRS) hoặc bản Tự xác nhận về tình trạng FATCA.
 Các trường hợp cần khai báo thông tin FATCA:

  • Tổ chức thành lập và hoạt động tại Mỹ;
  • Tổ chức là định chế tài chính;
  • Tổ chức tài chính nước ngoài (thành lập và hoạt động ngoài nước Mỹ) nhưng có chủ sở hữu hưởng lợi là người Mỹ.

Tôi cần phải làm gì?

Techcombank có thể liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp thông tin về trạng thái FATCA của bạn. Thông tin cần cung cấp bao gồm:

  • Thông tin cơ bản (ví dụ: họ và tên, nơi sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại)
  • Quốc gia mà bạn cư trú thuế
  • Số nhận dạng người nộp thuế - thường được gọi là mã TIN.

Làm cách nào để xác định được tình trạng FATCA của tôi?

Để hiểu rõ hơn về tình trạng FATCA của bạn, bạn nên tham khảo: - Website của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) https://www.irs.gov/individuals/internationaltaxpayers/substantial-presence-test, nơi liệt kê các yêu cầu về tình trạng cư trú thuế của Hoa Kỳ; hoặc - Một chuyên viên tư vấn thuế chuyên nghiệp.

Điều gì xảy ra nếu tôi đã có tài khoản tại Techcombank và không cung cấp tài liệu FATCA theo yêu cầu của ngân hàng?

Trường hợp bạn không trả lời các yêu cầu tự chứng nhận của chúng tôi, hoặc không cung cấp các thông tin bổ sung để chứng minh tình trạng FATCA của mình, Techcombank sẽ coi bạn là Đối tượng Hoa Kỳ phải báo cáo và sẽ báo cáo thông tin của bạn cho Ngân hàng Nhà nước dựa trên hồ sơ của bạn với ngân hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể không mở tài khoản mới hoặc từ chối cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.

Xem thêm

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ