Techcombank nâng cấp phương thức xác thực Smart OTP dành cho khách hàng doanh nghiệp

chevron_left
chevron_right

Nhằm nâng cao bảo mật cho các giao dịch tài chính của Doanh nghiệp, Techcombank đã cập nhật thành công phiên bản mới của phương thức xác thực Smart OTP trên các hệ điều hành Android và iOS.

Để đảm bảo mọi giao dịch trên ngân hàng điện tử luôn được thông suốt, an toàn và thuận lợi, Doanh nghiệp vui lòng chủ động cập nhật sớm nhất ứng dụng theo cách sau:

Trên kho ứng dụng
Hoặc quét mã QR

Cập nhật ứng dụng

TCB OTP

 

Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn cập nhật phiên bản mới và một số câu hỏi thường gặp tại đây:


Trong trường hợp cần hỗ trợ, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ trung tâm Dịch vụ Khách hàng:

Nhằm nâng cao bảo mật cho các giao dịch tài chính của Doanh nghiệp, Techcombank đã cập nhật thành công phiên bản mới của phương thức xác thực Smart OTP trên các hệ điều hành Android và iOS.

Để đảm bảo mọi giao dịch trên ngân hàng điện tử luôn được thông suốt, an toàn và thuận lợi, Doanh nghiệp vui lòng chủ động cập nhật sớm nhất ứng dụng theo cách sau:

Trên kho ứng dụng
Hoặc quét mã QR

Cập nhật ứng dụng

TCB OTP


Doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn cập nhật phiên bản mới và một số câu hỏi thường gặp tại đây:

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ trung tâm Dịch vụ Khách hàng:

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ