Kinh doanh trái phiếu chính phủ

Lợi nhuận đa dạng - An toàn tuyệt đối

chevron_left
chevron_right

Kinh doanh trái phiếu chính phủ

Giao dịch trong đó doanh nghiệp mua/bán cho Techcombank các trái phiếu đủ điều kiện giao dịch theo giá thỏa thuận. Có hai loại giao dịch: mua bán hẳn và mua bán có kỳ hạn

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Đối với khách bán

Có thể bán trái phiếu với giá thị trường mà không cần phải đợi đến khi đáo hạn

Đối với khách mua

Đây sẽ là một công cụ đầu tư dài hạn với mức lợi tức đầu tư hấp dẫn, giúp đa dạng danh mục tài sản

Tính thanh khoản cao

Tính thanh khoản cao khi chuyển sang tiền trong trường hợp cần bán hoặc thực hiện Repo vay tiền trong 1 thời gian nhất định.

Độ an toàn vốn cao

Độ an toàn vốn cao vì đối tượng cho vay là Chính phủ

Điều kiện đối với doanh nghiệp

Với tổ chức: phải có giấy phép hoặc chức năng mua bán giấy tờ có giá

Hồ sơ đăng ký

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ