• Lợi ích 
  • Giúp Khách hàng nhận được tiền tạm ứng theo quy định của Hợp đồng một cách nhanh chóng  
  • Nâng cao uy tín của Khách hàng đối với đối tác trong việc thực hiện hợp đồng dựa trên Bảo lãnh do Techcombank là Ngân hàng có uy tín phát hành, từ đó giúp Khách hàng dễ đàm phán hợp đồng với Đối tác
     
  • Hồ sơ đăng ký       
    Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới Tổng đài hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng 024 3944 8858 để biết thêm chi tiết.