Dù trong bối cảnh kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, thu ngân sách nhà nước được đánh giá vẫn ở mức tích cực. Theo Bộ Tài Chính ước tính cả năm 2023 thu ngân sách nhà nước có thể còn tăng thêm 4,5% so với dự toán, sau khi đã tính cả khoảng 75 nghìn tỷ giảm thu do thực hiện các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế. Bên cạnh đó, Bộ Tài Chính tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế suất VAT từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2024, nhằm kích thích cầu tiêu dùng nội địa, dù trong ngắn hạn tác động đến thu ngân sách nhà nước trong 2024 dự kiến sẽ giảm 25 nghìn tỷ đồng.

 

Xem toàn bộ bản tin tại đây.