Bao thanh toán xuất khẩu

Tỷ lệ tài trợ lên đến 90% giá trị bộ chứng từ xuất khẩu
Không yêu cầu tài sản đảm bảo
Nhận bảo hiểm rủi ro thanh toán

chevron_left
chevron_right

Giải pháp bao thanh toán toàn diện đảm bảo an toàn ngay cả khi bán hàng trả chậm

  1. Bao thanh toán xuất khẩu là hình thức cấp tín dụng của Techcombank cho Khách hàng thông qua việc kết hợp với các đối tác bao thanh toán quốc tế lớn và uy tín ( Wells Fargo …)
  2. Mua lại các khoản phải thu theo Hợp đồng bao thanh toán xuất khẩu có phương thức thanh toán là T/T trả chậm của Khách hàng với Nhà nhập khẩu.
  3. Các dịch vụ cung cấp: Ứng trước tiền dựa trên trị giá khoản phải thu, Bảo hiểm rủi ro thanh toán, Quản lý khoản phải thu và Thu hộ.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Thủ tục đơn giản

Thủ tục đơn giản

  • Được ứng trước tiền hàng với tỉ lệ lên đến 90%

  • Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tăng thời gian luân chuyển vốn của KH

 

An toàn - Đảm bảo

An toàn - Đảm bảo

  • Được đảm bảo rủi ro tín dụng, giảm thiểu tổn thất nợ khó đòi bởi các đối tác bao thanh toán lớn và uy tín của Techcombank.

  • Không yêu cầu tài sản đảm bảo khác, không cần phương án kinh doanh cho từng lần GN.

Tiết kiệm

  • Giảm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi khoản phải thu tập trung vào hoạt động kinh doanh chính

  • Tạo lợi thế cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu khi chấp nhận phương thức thanh toán trả chậm T/T, tăng khả năng mở rộng thị trường.

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ