Bao thanh toán xuất khẩu

Giải pháp bao thanh toán toàn diện đảm bảo an toàn ngay cả khi bán hàng trả chậm

chevron_left
chevron_right

Bao thanh toán xuất khẩu

  1. Bao thanh toán xuất khẩu là hình thức cấp tín dụng của Techcombank cho Khách hàng thông qua việc kết hợp với các đối tác bao thanh toán quốc tế lớn và uy tín ( Wells Fargo …)
  2. Mua lại các Khoản phải thu theo Hợp đồng bao xuất khẩu có phương thức thanh toán là T/T trả chậm của Khách hàng với Nhà nhập khẩu

Các dịch vụ cung cấp

  • Ứng trước tiền dựa trên trị giá khoản phải thu
  • Bảo hiểm rủi ro thanh toán
  • Quản lý khoản phải thu và Thu hộ

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

Được Techcombank ứng trước tiền dựa trên trị giá của Khoản phải thu mà không cần tài sản bảo đảm

Tỷ lệ ứng trước lên tới 90% giá mua của Khoản phải thu

Chấp nhận bao thanh toán cho các Khoản phải thu có Thời hạn thanh toán còn lại lên tới 180 ngày

Được Ngân hàng quản lý và thu hộ các khoản phải thu bằng các quy trình xử lý và hệ thống theo dõi chuyên nghiệp

Được Ngân hàng đối tác của Techcombank, là các ngân hàng  lớn và uy tín trên thị trường tài chính quốc tế đứng ra thẩm định uy tín của người mua

Được đảm bảo rủi ro tín dụng trong trường hợp người mua bị mất khả năng thanh toán mà Khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng và không có tranh chấp thương mại xảy ra

Đồng tiền thanh toán Khoản phải thu đa dạng: USD, EUR, JPY, HKD và các ngoại tệ khác nếu được các Ngân hàng đối tác của Techcombank chấp nhận

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ