Dịch vụ thu hộ

Xử lý và thanh toán bộ  chứng từ nhờ thu xuất khẩu 
Chiết khấu chứng từ nhờ thu xuất khẩu

chevron_left
chevron_right

Đặc điểm và lợi ích của dịch vụ thu hộ

Đặc điểm

  • Techcombank cung cấp dịch vụ nhờ thu xuất khẩu bao gồm xử lý và gửi Bộ chứng từ đòi tiền giúp Khách hàng theo hình thức nhờ thu.

  • Ngay khi nhận được thanh toán từ Ngân hàng nước ngoài, Techcombank ghi có vào tài khoản Khách hàng.

Lợi ích

  • Được tư vấn nghiệp vụ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm với thời gian ngắn nhất

  • Được cung cấp các dịch vụ khác liên quan: chiết khấu chứng từ, tra soát thanh toán…

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ