Đắc Lộc Tâm An

Sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư đột phá cho doanh nghiệp

chevron_left
chevron_right

Nền tảng và quyền lợi dành cho doanh nghiệp

Nền tảng an tâm cho doanh nghiệp

  • Bảo vệ nhân thọ

  • Tiết kiệm chi phí điều trị y tế

  • Bảo vệ kế hoạch tích lũy và Bảo toàn tài sản thừa kế

  • Bảo vệ cấu trúc cổ phần & Chiến lược dài hạn của doanh nghiệp

  • Nâng cao uy tín doanh nghiệp và Tối ưu chi phí của doanh nghiệp

Quyền lợi nổi trội

  • Bảo vệ toàn diện với mức phí cạnh tranh

  • Tỷ suất sinh lời lên đến 17%/năm

  • Đầu tư linh hoạt với danh mục đầu tư đa dạng, được quản lý bởi các chuyên gia hàng đầu

  • Tính thanh khoản cao, có thể mua bán các Đơn vị Quỹ theo nhu cầu

Bạn còn thắc mắc? Hãy để chuyên viên tư vấn
của chúng tôi hỗ trợ bạn