The more tickets you get, the higher chance you have to win!

Play game now arrow_forward
Back to Overview page
arrow_forward

Winner list

Daily Prize

- See the list of daily prize winners from 14/11 to 21/11 here

- See the list of daily prize winners from 21/11 to 27/11 here

- See the list of daily prize winners from 28/11 to 04/12 here

 

Weekly Prize

- See the list of weekly prize winners from 14/11 to 21/11 here

- See the list of weekly prize winners from 21/11 to 27/11 here

- See the list of weekly prize winners from 28/11 to 04/12 here

 

Special Prize

Update later

 

Jackpot

Update later

 

Hướng dẫn nhận thưởng

Hướng dẫn nhận quà tiền mặt (chuyển vào tài khoản)

 

Bước 1: Nhận thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile

 

Bước 2: Phần thưởng được cộng trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng

Hướng dẫn nhận quà iPhone 14 Pro

 

Bước 1: Nhận thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile

 

Bước 2: Nhập thông tin chi nhánh mong muốn nhận thưởng trong thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile  

 

Bước 3: Sau tối đa 7 ngày, đại diện đơn vị Chi nhánh mà khách hàng đã chọn sẽ liên hệ trực tiếp để mời khách hàng đến nhận thưởng

 

Bước 4: Khách hàng trúng thưởng đến chi nhánh Techcombank theo lịch hẹn, xuất trình giấy tờ tùy thân đã cung cấp với Ngân hàng trước đây kèm thông báo trúng thưởng trên App Techcombank Mobile để làm thủ tục nhận thưởng

 

Bước 5: Khách hàng trúng thưởng thực hiện thủ tục đóng Thuế thu nhập cá nhân dựa trên giá trị giải thưởng iPhone 14 Pro (khoảng 1,690,000 VNĐ) và nhận phần thưởng kèm biên bản trao thưởng từ đại diện Techcombank tại chi nhánh. 

Hướng dẫn nhận quà ô tô Mercedes & xe máy Honda SH

 

Bước 1: Nhận thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile

Bước 2: Nhập thông tin chi nhánh và địa điểm mong muốn nhận thưởng trong thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile

Bước 3: Sau tối đa 7 ngày, đại diện đơn vị Chi nhánh mà khách hàng đã chọn sẽ liên hệ trực tiếp để mời khách hàng đến nhận thưởng

Bước 4: Khách hàng trúng thưởng đến chi nhánh Techcombank theo lịch hẹn, xuất trình giấy tờ tùy thân đã cung cấp với Ngân hàng trước đây kèm thông báo trúng thưởng trên App Techcombank Mobile để làm thủ tục nhận thưởng

Bước 5: Khách hàng trúng thưởng thực hiện thủ tục đóng Thuế thu nhập cá nhân dựa trên giá trị giải thưởng và ký biên bản trao thưởng, tại chi nhánh

Bước 6: Khách hàng nhận được thư mời đến địa điểm trao thưởng trước 5 ngày kể từ thời gian trao thưởng

Bước 7: Khách hàng đến hận thưởng tại địa điểm được thông báo, và thực hiện các thủ tục còn lại với Nhà cung câp như khách hàng mua xe thông thường.

Hướng dẫn nhận quà Mèo Vàng trị giá 500 triệu VND

 

Bước 1: Nhận thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile

 

Bước 2: Nhập thông tin chi nhánh mong muốn nhận thưởng trong thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile  

 

Bước 3: Sau tối đa 7 ngày, đại diện đơn vị Chi nhánh mà khách hàng đã chọn sẽ liên hệ trực tiếp để mời khách hàng đến nhận thưởng

 

Bước 4: Khách hàng trúng thưởng đến chi nhánh Techcombank theo lịch hẹn, xuất trình giấy tờ tùy thân đã cung cấp với Ngân hàng trước đây kèm thông báo trúng thưởng trên App Techcombank Mobile để làm thủ tục nhận thưởng

 

Bước 5: Khách hàng trúng thưởng thực hiện thủ tục đóng Thuế thu nhập cá nhân dựa trên giá trị giải thưởng và nhận phần thưởng kèm biên bản trao thưởng từ đại diện Techcombank tại chi nhánh. 

Hướng dận nhận quà 100 và 50 lượng vàng

 

Bước 1: Nhận thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile

 

Bước 2: Nhập thông tin chi nhánh mong muốn nhận thưởng trong thông báo trúng thưởng trên Techcombank Mobile  

 

Bước 3: Sau tối đa 7 ngày, đại diện đơn vị Chi nhánh mà khách hàng đã chọn sẽ liên hệ trực tiếp để mời khách hàng đến nhận thưởng

 

Bước 4: Khách hàng trúng thưởng đến chi nhánh Techcombank theo lịch hẹn, xuất trình giấy tờ tùy thân đã cung cấp với Ngân hàng trước đây kèm thông báo trúng thưởng trên App Techcombank Mobile để làm thủ tục nhận thưởng

 

Bước 5: Khách hàng trúng thưởng thực hiện thủ tục đóng Thuế thu nhập cá nhân dựa trên giá trị giải thưởng và nhận phần thưởng kèm biên bản trao thưởng từ đại diện Techcombank tại chi nhánh. 

 

Bước 6: Khách hàng sử dụng voucher Vàng tại các cửa hàng PNJ để được đỏi ra giá trị vàng tương ứng.

Explore Techcombank Mobile now

- 1% interest rate without term  
- Get lucky tickets to win Iphone every day  
- Open a lucky digital account online

Open a Techcombank account arrow_forward
Find out more Techcombank Mobile app
arrow_forward